Chuyện phú ông chọn người thừa kế: Bài học về sự khác biệt giữa kẻ bình thường và người xuất chúng

Thành công không phải may mắn, đó là một sự lựa chọn. Chỉ những người chủ động bước nhanh hơn về phía trước và nắm lấy cơ hội mới có thể thành công.   Một phú ông cao tuổi nhận ra đã đến lúc trao quyền quản lý trang trại cho 2 con…