6 kiểu đồng nghiệp bất lợi trong sales, bạn nên hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt

Làm việc một mình mà thành công là điều không thể – bạn rất cần sự hỗ trợ hiệu quả của đồng nghiệp từ nhiều phòng/ban/bộ phận khác nhau. Dù trong bất cứ ngành nào từ xe hơi, bất động sản cho đến dịch vụ du lịch – chúng ta thấy công việc bán hàng…