Ai có đủ thẩm quyền chấp thuận đầu tư các dự án phát triển đô thị?

(GDVN) – Theo Nghị định Quản lý Đầu tư phát triển đô thị mới được ban hành, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Ông Bùi Kiến Thành: Cấm dùng tiền mặt mua nhà, ô tô.. ngân hàng có lợi

“Người dân bị buộc phải gửi tiền vào ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch như vậy đồng nghĩa với việc giúp ngân hàng huy động vốn với lãi suất ưu đãi. Dù cho đó không phải là mục đích của Nghị định nhưng hệ quả của nó đặt người dân vào hoàn cảnh khó khăn và tạo lợi thế cho ngân hàng” – Ý kiến của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.