Chung cư cao tầng gần nghĩa trang: Chuyện bình thường và… những điều bất thường

Từ bình dân đến hạng sang, nhiều dự án chung cư được xây dựng cạnh nghĩa trang là một thực tế hết sức bình thường tại Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, khi tra trên google cụm từ “chung cư gần nghĩa trang” thì ngoài những kết quả phân tích nhận định chung rất…