Doanh nhân Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch HĐQT Nam Hải Group: Coi thế hệ kế thừa như cộng sự

25 năm tâm huyết với ngành nhôm xây dựng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dung đã đưa Nam Hải trở thành một thương hiệu mạnh. Hiện giờ, bà đang nghĩ nhiều tới việc chuyển giao thế hệ kế nghiệp trong gia đình. Từ thế bị dồn vào chân tường Nhìn vào những thành…