Tư duy nhổ cỏ: Người thành công và kẻ thất bại hơn nhau ngay cả trong những chuyện nhỏ nhất

Để thành công hay đạt được tới đỉnh cao, nhà sáng lập tập đoàn Daewoo cho rằng cần phải luôn làm việc và sống với tư duy của một người chủ. Từ câu chuyện nhổ cỏ Những ai lớn lên ở thành phố sẽ không biết được điều này, nhưng có một loại cỏ mọc…