TP.HCM: Điều chỉnh quy hoạch không khả thi và cấp giấy phép xây dựng

CafeLand – “Đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”. Đó là nhiệm vụ mà UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND quận-huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay…