Quảng Ninh: Bán đấu giá công trình xây dựng, Nhà nước dễ bị nẫng mất tiền sử dụng đất

Ngày 13/7, Báo điện tử Xây dựng có bài “Quảng Ninh: Nhiều khuất tất trong việc rao bán đấu giá một công trình”; xung quanh vấn đề này, dư luận vẫn lo ngại kẽ hở trong quản lý, mỗi lần doanh nghiệp bán đấu giá là một lần Nhà nước bị “nẫng tay trên” khoản…