24/8: Hội nghị thu hút vốn đầu tư tư nhân thực hiện các công trình theo hình thức PPP

CafeLand – UBND Thành phố đã chấp thuận tổ chức Hội nghị thu hút vốn đầu tư tư nhân tham gia thực hiện các công trình, dự án thực hiện 7 chương trình đột phá theo hình thức PPP và giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố vào ngày 24/8/2017.…