Hà Tĩnh: “Ngâm” “đất vàng” gần 10 năm rồi bất ngờ xin chuyển đổi mục đích dự án

Gần 10 năm triển khai, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tĩnh chỉ xây dựng được một phần dự án còn các hạng mục chính chưa thấy đâu. Mới đây công ty này bất ngờ xin chuyển đổi mục đích dự án… Từ dự án khách sạn xin chuyển sang trường…